Uitgelicht

Het verkiezingsprogramma “Winterswijk 100% groen en sociaal” van GroenLinks Winterswijk beschrijft de plannen die GroenLinks Winterswijk graag in Winterswijk wil realiseren. Bij voorkeur met een zo breed mogelijke coalitie, die ook ruimte laat voor inbreng en uitwerking samen met burgers. Een coalitie die niet bang is voor wisselende raadsmeerderheden, zodat er ook nog echte meningsvorming kan plaatsvinden in de raad.

De speerpunten in het programma van GroenLinks Winterswijk gaan over duurzame landbouw, om de kwaliteit van het Nationaal Landschap Winterswijk te versterken en de bodemdiversiteit te herstellen, alsook de rijkdom aan soorten. GroenLinks Winterswijk denkt aan proefprojecten voor natuur-inclusieve landbouw.

Voorts is de ongelijkheid op de arbeidsmarkt GroenLinks Winterswijk een doorn in het oog. Werkzoekenden en flexwerkers met weinig perspectief moeten ook kans krijgen op een volwaardige baan, pensioenopbouw en betaling volgens de cao. De gemeente moet als werkgever zelf het goede voorbeeld geven door flexwerk te vermijden. Bij alle gemeentelijke beleidsmaatregelen moet de kwaliteit van arbeid worden meegewogen.

En het eerder gestrande experiment ‘basisinkomen’ wil GroenLinks Winterswijk in gewijzigde vorm weer oppakken. Als flexwerk onvermijdelijk wordt, kan het basisinkomen zorgen voor meer zekerheid. Daarnaast schept het extra banen als de loonkosten voor de werkgever lager worden. Deze wisselwerking tussen inkomenszekerheid, eigen ondernemingszin en het ontstaan van extra banen, staat centraal in zo’n experiment.

De zorgvraag zal voorlopig alleen maar toenemen. Reden waarom GroenLinks Winterswijk extra aandacht vraagt voor preventie, zorg op maat en ruimte voor zorginitiatieven van burgers. Dit vergt ook afstemming tussen voorzieningen die vanuit verschillende regelingen worden bekostigd (WMO, WLZ, verzekeraars). Dat lukt alleen als er langdurige relaties kunnen ontstaan tussen betrokken partijen. Het telkens weer opnieuw aanbesteden voor een korte-termijn-voordeeltje (ten koste van uitvoerend personeel) past daar niet bij.

Ook de mogelijkheden die we jongeren bieden, zodat ze niet naar elders vertrekken, vormen voor ons een speerpunt. Zowel de scholingsmogelijkheden, de huisvesting, als het culturele aanbod verdienen stevige uitbreiding. Waarbij ook eigen initiatief en ondernemerszin worden gehonoreerd.