GroenLinks Winterswijk is in 2017 opgericht. In het najaar zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft geresulteerd in een solide en goed onderbouwd verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst waarmee wij vol vertrouwen aan de verkiezingen deelnemen. 

Een aantal leden van de afdeling was in het verleden actief binnen Progressief Winterswijk. Zij hebben ervaring in de lokale politiek.

GroenLinks heeft 1 wethouder in het college van B&W en 2 zetels in de gemeenteraad. Tineke Zomer vertegenwoordigt GroenLinks als wethouder in het college van B&W en Peter Voogt en Paul Puntman vertegenwoordigen GroenLinks in de Winterswijkse raad.

De speerpunten van GroenLinks Winterswijk

1. Bevorderen van duurzame landbouw en diervriendelijke veeteelt, die goed zijn voor grond, dieren, landschap, milieu en mens. 

2. Geen onnodig flexwerk, meer werkzekerheid voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Met een experiment basisinkomen nagaan of een zwakke positie op de arbeidsmarkt kan worden versterkt. 

3. Meer maatwerk in de zorgverlening, handhaven van persoonsgebonden budget, ruimte voor zorginitiatieven van burgers. 

4. De rode loper uit voor jongeren: betere werkkansen, meer en gevarieerde woonruimte, meer cultureel aanbod (poppodia) en bevorderen van eigen initiatief.