Onze gemeente heeft in antwoord op corona snel gereageerd en kwam met aanvullende steunmaatregelen. Deels nog voordat het rijk zelf met steun over de brug kwam. In 2020 heeft het rijk €238,71 per inwoner aan steunmaatregelen bijgedragen, de gemeente heeft daar nog eens €56,64 aan toegevoegd. Al met al mogen we zeker trots zijn op dit crisis-en-herstel beleid!

Ook de woningnood is een urgent maatschappelijk probleemgeworden. Dat is niet alleen een kwestie van tekort aan woningen. Maar eerder een kwestie van betere verdeling van woonruimte en tegengaan van speculatie. De ‘geldmarkt’ drijft de prijzen op, speculeert met woningen, gaat voor tijdelijk verhuur met hoge huren en in geval van buitenlandse arbeidskrachten met te veel bewoners. De bouwers willen vooral duurdere gezinswoningen bouwen, want daar valt meer op te verdienen. En door de druk op de markt stijgen de grondprijzen. Ook hier zie je dat “de markt” een rechtvaardige woonruimteverdeling verhindert. En ook hier moet de overheid dus een sterkere regie gaan voeren!

In de Randstad kennen ze deze problemen al langer en hebben gemeenten al een beleid voor woonruimteverdeling ontwikkeld: toewijzing van sociale huurwoningen, woonplicht, zelf bouwprojecten aanjagen, grondprijzen afhankelijk maken van soort bebouwing. En het rijk maakt het binnenkort mogelijk om speculerende beleggers te weren.

Inmiddels gaat de Achterhoek de Randstad achterna metstijgende woningprijzen. GroenLinks vindt dat onze gemeente meer regie moet nemen over de woningmarkt en meer instrumenten moet inzetten om de woningtoewijzing te reguleren. Opdat onze jongeren ook fatsoenlijk kunnen wonen.