Bij de eerste behandeling van het beleidskader in de raadscommissie werden er door meerdere fracties zorgen geuit over de ruimtelijke inpassing van de kleine windmolens. Aanvankelijk voorzag het beleidskader aldus de commissie onvoldoende over uitgewerkte criteria die erop moeten toezien dat ons mooie kleinschalige cultuurlandschap niet wordt aangetast. Bovendien bleek het beleidskader kleine windmolens in strijd te zijn het moratorium op grote windmolens. Het moratorium geldt namelijk voor alle windmolens van tien meter en hoger. De kleine windmolens waar het beleidskader vanuit gaat hebben echter een maximale hoogte van vijfentwintig meter.

Toen het beleidskader in april voor de tweede keer werd behandeld in de raadscommissie was men over het algemeen erg tevreden over de aanpassingen die waren gedaan. In de commissievergadering deed het college bovendien de toezegging om het raadsvoorstel aan te passen zodat het moratorium op grote windmolens van toepassing wordt op windmolens hoger dan vijfentwintig meter. Een ander punt van zorg betrof de evaluatie van het beleidskader. Hierover is afgesproken om dit te laten plaatsvinden nadat de eerste vijf kleine windmolens zijn vergund. In de raadsvergadering van 22 april is het beleidskader kleine windmolens unaniem aangenomen.

De fractie van GroenLinks is positief dat het beleidskader kleine windmolens mogelijk maakt. Door een combinatie met zonnepanelen en opslagmogelijkheden wordt het lokale stroomnet ontzien en ontstaan er reële kansen voor een rendabele businesscase. We blijven de ontwikkelingen met grote belangstelling volgen en zijn benieuwd wanneer we de eerste kleine windmolens in onze gemeente zullen tegenkomen.