Voor GroenLinks zat bij de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie het venijn in de staart. Bewoners geven aan dat het project ‘Groenstroken’ in Bargerkempke willekeurige uitkomsten oplevert. Nader onderzoek van de dossiers bevestigt dat. De oppositiepartijen dienden een motie in om het project op te schorten en de uitgangspunten opnieuw te bekijken. In beginsel zijn we het daarmee eens. Maar we hadden al gekozen om eerst uitgebreide vragen te stellen en daarover het gesprek met de wethouder aan te gaan. Reden waarom we in de afgelopen raad tegen de motie van de oppositie stemden. Het gesprek met de wethouder staat gepland voor medio augustus. Afhankelijk van de uitkomst komen we in de raadsvergadering van september daarop terug.

Boogie Woogie is een ander hoofdpijndossier. Een stroperig beleidsproces waar niet haalbare bezuinigingen steeds doorheen lopen. Met twee meebetalende gemeenten die inmiddels zijn afgehaakt. Het raadsbesluit moest een faillissement voorkomen. Daar hebben we mee ingestemd, goed muziekonderwijs is cruciaal.

Het voorstel over de schuldhulpverlening stemde ons vrolijker. Een goede aanpak om schulden te voorkomen en mensen uit handen te houden van de ‘schuldenindustrie’ die het vaak alleen maar erger maakt.

De kadernota 2021 was de hoofdmoot van deze raadvergadering, als start voor de begroting van volgend jaar. We hebben onze wensen kenbaar gemaakt, de echte discussie verwachten we na de zomer.

Intussen een goede vakantie gewenst in eigen land en blijf gezond!

Peter Voogt - Fractievoorzitter GroenLinks