De veronderstelling dat het nodig is voor een levendig centrum klopt niet. Wij pleiten voor selectief inzetten van betaald parkeren in het centrum en gratis parkeren aan de rand van het dorp. Het voorkomt verstopping van het centrum op drukke dagen. Laten we het maar eens meenemen in het onderzoek naar verkeersstromen, waartoe werd besloten. En dat geldt ook voor de verkeersoverlast op de Vredenseweg, waarvoor inspreker dhr. Stork aandacht vroeg.

Wij pleiten ervoor nu een woonruimteverordening voor te bereiden. Wetgeving is al in aantocht. Er zijn niet alleen te weinig woningen, maar ze worden vooral niet goed verdeeld en speculatie drijft de prijs steeds verder op. Louter leunen op marktwerking is geen goed idee: we hebben allemaal recht op passende woonruimte, ook jongeren.

De Post mag niet verhuizen als daarmee de drempel verhoogd wordt. Wij willen graag meer onderzoek en een betere voorbereiding van zo’n besluit.

Jammer dat Ubel Zuiderveld (PvdA) met zijn vaak originele bijdragen aankondigde dat dit zijn laatste raadsperiode is.