Onderwijl reageert de minister niet op een aanvraag van het gemeentebestuur (op basis van een raadsbrede motie) om een ‘fieldlab’ toe te staan voor de middenstand in het centrum. Voor GroenLinks aanleiding om de eigen Tweede Kamerfractie nog maar eens aan te sporen om de minister achter de vodden zitten. Weliswaar komen er intussen meer coronapatiënten naar het SKB, maar die komen van (ver) buiten onze regio.

Een tweede urgente kwestie is de woningmarkt. De beleggersvraag op de woningmarkt dreigt de woningzoekenden te verdringen. Inmiddels wordt het lagere prijsniveau in de Achterhoek ingelopen door vragers vanuit de Randstad, die hier ook al boven de vraagprijs bieden. Met die prijsdruk wordt het steeds moeilijker om nog betaalbaar te bouwen voor jongeren en minderdraagkrachtige ouderen. Het voorstel van D66 om de starterslening in ere te herstellen werd dan ook raadsbreedondersteund. Maar het college zal zich dringend moeten buigen over aanvullende maatregelen om de lokale bevolking niet uit de woningmarkt te laten prijzen. Bijvoorbeeld met een ‘woonplicht’: een huis is om in te wonen, niet om mee te speculeren.