Deze keer brachten insprekers de meest besproken onderwerpen ter tafel.
Inwoners uit Bargerkempke worden door de gemeente gesommeerd een stuk van hun voortuin, dat eigenlijk van de gemeente is, te kopen of anders kaal op te leveren. De bewoners weten niet beter dan dat het al tientallen jaren hun eigen voortuin is. Ze hebben dus al die tijd gratis onderhoud voor de gemeente verzorgd. Genoeg redenen om de grond kosteloos over te dragen, vindt GroenLinks. Dit project probeert ‘ongelijkheid te bestrijden’ maar levert met veel gedoe alleen verliezers op, emotioneel en financieel.

Dhr. Mensink (Stichting Behoud SKB) vertelde over de nieuwbouwkosten voor het Slingeland Ziekenhuis. Het SKB blijkt nodig om financieel garant te staan voor dat veel te dure nieuwe ziekenhuis. En als echt koekoeksjong zou het ook nog arbeidsplaatsen van het SKB afnemen. Inmiddels staat het Santiz bestuur onder toezicht van de inspectie. De hele raad is uiterst waakzaam.

De ‘eerste financiële prognose’ is achterhaald door de corona-crisis. We namen het daarom voor kennisgeving aan. Wederom veinsde het CDA niet te begrijpen wat een revolverend energiefonds is. De 25 miljoen zijn beschikbaar voor goedkope leningen, die ook weer worden terugbetaald. Alleen de feitelijk verstrekte leningen moeten in de begroting terugkomen. Het CDA wil de 25 miljoen laten opnemen, want dan wordt zichtbaar ‘hoe verkwistend dit college wel is’. Framing als politiek handigheidje.

Paul Puntman - Fractielid GroenLinks