Volgens een ingediende motie van CDA en VW moest dat snel worden opgelost. Maar dan wel weer met een uitgebreid verkeerskundig onderzoek, dat had ontbroken. De discussie in de raad die hierover ontstond, vertoonde eenzelfde zoekend gedrag. Met iets te veel ego, wat leidde tot niet (geheel) kloppende beweringen en overbodige ergernissen, gevolgd door toezeggingen en (niet echt gemeende) excuses. Waarna de motie weer werd ingetrokken. Zoals een file die plotseling oplost, waardoor je je afvraagt waarom die er überhaupt was.

Nee, dan kan er beter een burgerinitiatief op de agenda staan. Nu waren het er zelfs twee van gelijke aard. Namelijk het verzoek tot inrichten van een speelveldje waar honden mogen loslopen binnen een omheining. Alle raadsfracties waren positief hierover. En constructief, met wat uitdagende vragen zoals “Willen jullie ook zelf voor het onderhoud zorgen?” Dat wilde men wel. Met als resultaat dat de plannen met ambtenaren verder worden uitgewerkt. Dus laten we hopen dat er nog vele burgerinitiatieven volgen, het komt de sfeer in de raad ten goede.