De begroting van onze gemeente is op orde. Wat niet wegneemt dat voor 2021 e.v. bezuinigingen moesten worden ingeboekt om tekorten komende jaren te voorkomen. Drie door het college voorgestelde bezuinigingen gingen ons echter te ver. Het beperken van deelname aan de collectieve zorgverzekering voor lage inkomens is uiteindelijk door de hele raad weggestemd. Ook het halveren van de waardebon voor mantelzorgers geeft een verkeerd signaal ten tijde van de coronastress, vond een raadsmeerderheid. De derde bezuiniging, op Vereniging het Museum, bleek vooral bedoeld om druk uit te oefenen om het museumconcept te vernieuwen. Het museum werd erdoor overvallen en voelde zich bedreigd in z’n voortbestaan. Dat ging de GroenLinks (steun)fractie te ver. Maar het samen met de oppositie opgestelde amendement hoefde niet in stemming te komen, door een toezegging van de wethouder over het voortbestaan.

Na enig gesteggel over bezuinigingen leek het vreemd dat het college een ‘investeringsplan corona 2.0’ gaat opstellen. Maar als je geld leent tegen 1% rente is dat verantwoord, als het rendement (‘t liefst duurzaam) maar hoger is.

Over de nieuwe Woonvisie is GroenLinks enthousiast. De belangrijkste correctie van de raad is het in stand houden van de starterslening. Overige moties konden worden ingetrokken omdat het college er al invulling aan zou geven. Maar wel jammer dat het college meerdere zelfstandige personen in één woning wil ontmoedigen. Woonruimte en huisraad (en auto?) delen is duurzamer!

Peter Voogt - Fractievoorzitter GroenLinks