Terwijl GroenLinks in de gemeenteraad aandacht vraagt voor biodiversiteit, komt een denktank van zestig jongeren en experts van Naturalis met een Manifest aan de Nederlandse politiek: een leefbare wereld is een kwestie van kiezen. De mensheid consumeert nu bijna twee keer zoveel als de planeet in een jaar kan produceren. Er zijn wel allerlei wetten en verdragen om de natuur te beschermen, maar die worden slecht nageleefd. Lees het Manifest JongerenXNaturalis.

Jongeren hebben de nodige verbeeldingskracht en nieuwe ideeën; en hun toekomst is in het geding. Het is tijd voor jongerenparticipatie, het is tijd voor gezondheid en leefbaarheid, het is tijd voor wijsheid, het is tijd voor keuzes.

Hoe krijgen we in Winterswijk jongeren actief betrokken bij het vraagstuk van de biodiversiteit?

Om te beginnen:

  • Laten we een jongerenberaad oprichten naar analogie van het burgerberaad. 
  • Laten we biodiversiteits-projecten opzetten met inbegrip van natuur- en wetenschapseducatie. Hierbij kunnen Staring Consultants behulpzaam zijn. 
  • En laten we wetenschappelijke instituten – Wageningen, Utrecht, Naturalis – erbij betrekken bijv. om de biodiversiteit in ons cultuurlandschap te monitoren. Daarmee krijg je ook de nodige uitwisseling met het regionale onderwijs. We kunnen dat aanhaken bij het komende museum voor geologie, natuur en landschap: het Steengroeve Museum. Laat dit een onderdeel zijn van de Uitvoeringsagenda Landschap en Biodiversiteit.

Wat kan de Gemeente Winterswijk extra bijdragen aan klimaat en biodiversiteit en wat kan de gemeente doen om de betrokkenheid van jongeren te vergroten? De gemeenteraad kon hieraan nog het idee toevoegen om de jongeren in de denktank van Waardvol Cultuur Landschap (WCL) te vragen aan dit initiatief bij te dragen.

Neem contact op met GroenLinks Winterswijk, als je hier toekomst in ziet.