Cultuur vertegenwoordigt een belangrijke waarde voor onze samenleving. Dat gaat over delen van kennis, ervaringen en meningen. Cultuur gaat over artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Het draagt bij aan ontplooiing van mensen en stimuleert de ontwikkeling van creativiteit. Kunst en cultuur zijn troostend, stimulerend, nodigen uit tot zelfreflectie en bieden ontspanning en soelaas.

Cultuur vertegenwoordigt een belangrijke waarde voor onze samenleving. Dat gaat over delen van kennis, ervaringen en meningen. Cultuur gaat over artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Het draagt bij aan ontplooiing van mensen en stimuleert de ontwikkeling van creativiteit. Kunst en cultuur zijn troostend, stimulerend, nodigen uit tot zelfreflectie en bieden ontspanning en soelaas.

Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Cultuur biedt ook de natuurlijke ontmoeting tussen mensen die onderling verschillen. Het verbindt mensen met elkaar. Te lang is er op de culturele infrastructuur bezuinigd. GroenLinks wil een actief, divers en stimulerend cultureel beleid voor Winterswijk en een versterking van de culturele infrastructuur.

Kleinschalige activiteiten

We willen kleinschalige culturele activiteiten stimuleren zoals broedplaatsen voor nieuwe groepen, bandjes of andere kunstzinnige uitingen. Ook Kunst aan huis: kunstlessen bij mensen thuis, Kunstroutes, Theaterthuis, huiskamerconcerten en andere initiatieven op dit gebied. Belangrijk is dat deze initiatieven vanuit de bevolking komen. De professionele instellingen, Boogie Woogie, bibliotheek en De Storm, kunnen hierin een ondersteunende rol spelen.

(Nog) meer ‘cross-overs’

We stimuleren uitwisseling tussen orkesten, theatergroepen en andere verenigingen die op enig terrein actief zijn. Dat kan door cross-overs te stimuleren bij de bekende Winterswijkse evenementen zoals het Volksfeest.

Toegankelijk voor iedereen

We willen het muziekonderwijs behouden en versterken en voor iedereen toegankelijke houden, door een inkomensafhankelijke bijdrage. Ook willen we bekijken of een cultuurpas voor reductie van entreeprijzen (De Storm, Steengroeve, Skopein etc.) wenselijk is voor deelname van minderdraagkrachtige inwoners. De voorzieningen en het aanbod moet ook afgestemd zijn op mensen met een beperking. Laagdrempelige vormen zoals het Meezingkoor of meezing-optredens in zorginstellingen juichen we van harte toe.

Vernieuwende initiatieven

We stimuleren een divers aanbod aan culturele activiteiten en mogelijkheden voor ondernemers of initiatiefnemers om deze te starten en verder te ontwikkelen. Het is belangrijk om diversiteit in het aanbod van culturele voorzieningen te stimuleren. Niet alleen de grootste gemene deler maar ook kleinschalige initiatieven of vernieuwende kunst en cultuuruitingen. Juist deze diversiteit kan ook kleinere groepen aanspreken.