Voor onze inwoners is goede bereikbaarheid op alle fronten belangrijk. Het biedt kansen voor werk, studie, ontmoeting en recreatie. Andersom is bereikbaarheid belangrijk om mensen aan te moedigen om zich hier te vestigen of te blijven wonen. Mobiliteit is per definitie niet duurzaam. Dus we moeten bereikbaarheid zo inrichten dat dit zo duurzaam mogelijk wordt. Het accent ligt daarom bij openbaar vervoer, elektrische voertuigen en spierkracht.

Spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Voor onze inwoners is goede bereikbaarheid op alle fronten belangrijk. Het biedt kansen voor werk, studie, ontmoeting en recreatie. Andersom is bereikbaarheid belangrijk om mensen aan te moedigen om zich hier te vestigen of te blijven wonen. Mobiliteit is per definitie niet duurzaam. Dus we moeten bereikbaarheid zo inrichten dat dit zo duurzaam mogelijk wordt. Het accent ligt daarom bij openbaar vervoer, elektrische voertuigen en spierkracht.

Spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Verdubbeling maakt het mogelijk om op termijn de spoorlijn te elektrificeren én een sneltrein te realiseren tussen Arnhem en Doetinchem. Een kortere reistijd Arnhem-Winterswijk is het beoogde resultaat.

Spoorlijn Winterswijk-Zutphen

Deze is belangrijk voor de regionale werkgelegenheid en voor schoolgaande jeugd. Maar ook voor de reis naar Apeldoorn-Amsterdam en andere Randstadbestemmingen. Wenselijk is dat het station Zutphen wordt aangepast zodat de overstap beter te realiseren is naar Arnhem, Zwolle en Apeldoorn. Voor deze maatregelen sluiten we ons aan bij de lobby van de Regio Achterhoek.

Aansluitingen op het treinstation

Bij het station willen we plek voor elektrische Green Wheels of ander autodeelsysteem realiseren, zodat de ketenverbinding wordt versterkt. De samenhang tussen spoor- en busverbindingen moet ook versterkt worden. Ook hiervoor geldt lobby bij de Provincie en de vervoersbedrijven.

Veranderende mobiliteit

We willen investeren in robuuste voetpaden en fietspaden. Daarbij moeten we ook denken aan de vergrijzende bevolking die wel mobiel wil blijven. Er moet dus ruimte zijn voor andere vervoersmiddelen zoals de elektrische driewielers, scootmobielen etc. Hiervoor moet het gemeentelijke mobiliteitsplan geactualiseerd worden. Scholen in de buurtschappen moeten voor iedereen bereikbaar blijven. Maar de vervoersbewegingen stimuleren we via de fiets of met flexibele vervoerssystemen.